"choi-golf" (Có 1 kết quả)

Sao nam hạng A đi chơi golf cùng 2 tiếp viên cơ sở giải trí người lớn

Sau khi tin tức được SBS News đăng tải, đại diện của sao nam khẳng định anh không hề biết hai người phụ nữ làm công việc như vậy.