"duc-loc-tap-dung" (Có 1 kết quả)

Vỡ òa giây phút hạnh phúc khiến tất cả rơi lệ bé Đức Lộc giành giật sự sống ngày nào đã lần đầu tập đứng

Suốt 7 tháng ở Singapore, bé Đức Lộc đã kiên cường chiến đấu giành sự sống. Mới đây, mái ấm Đức Quang chia sẻ hình ảnh bé tập đứng khiến nhiều người xúc động.