"education" (Có 1 kết quả)

Kiến thức cơ bản về Ung thư và nhưng quan niệm sai lầm về ung thư

Định làm một bài ngắn gọn về ung thư, mà rồi tự thấy đấy quả là nhiệm vụ bất khả thi. Bởi vậy mới đẻ ra cái series dài như quỷ này. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó. Không thể nào tung lên mạng một bài kiểu “10 điều khiến giới trẻ phát cuồng về XYZ” trong khi giới trẻ còn đếch biết chính xác XYZ là ai, có tài năng gì xuất chúng, có cool hay không, sao mà nổi tiếng.