"thay-van-nhu-cuong" (Có 1 kết quả)

Cháu ngoại kể về giây phút cuối đời của thầy Cương: 'Ông nhìn lần lượt từng người rồi lịm dần'

Cháu ngoại kể về giây phút cuối đời của thầy Cương: 'Ông nhìn lần lượt từng người rồi lịm dần'