"doi-tuong-duoc-tang-luong-huu" (Có 1 kết quả)

Những đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2023

Từ ngày 1/7/2023, cùng với chính sách tăng lương cơ sở, nhiều chính sách về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được áp dụng.