"ho-viet-trung" (Có 1 kết quả)

Hồ Việt Trung bị chủ tiệm coi thường khi đi xe máy mua đồ

Trên trang cá nhân, Hồ Việt Trung chia sẻ về việc bị coi thường khi đi xe máy mua đồ: "Hôm nay có việc gấp nên Trung lấy xe máy đi mua đồ, đeo khẩu trang tới trước 1 người đi xe hơi khoảng 5 giây.