"long-nhat-noi" (Có 1 kết quả)

Long Nhật lên tiếng xin phép rút lại lời nói danh ca Ngọc Sơn chê trách Hồ Văn Cường

Trong livestream ngày 17/10, Long Nhật chính thức lên tiếng về việc nói danh ca Ngọc Sơn chê trách và giận Hồ Văn Cường.