"meo-duoi-gian" (Có 1 kết quả)

Trong nhà gián tung tăng đi lại: Chỉ cần làm cách này chúng 1 đi không trở lại, vừa ít tiền, vừa hiệu quả

Với mẹo đuổi gián dưới đây bạn có thể đuổi cả đàn gián ra khỏi nhà mà không tốn tiền, cũng không lo mùi hoá chất độc hại.