"nhac-rap" (Có 1 kết quả)

Wowy: 'Tôi không quên xuất thân nghèo khó'

Wowy - huấn luyện viên Rap Việt - luôn nhớ về tuổi thơ trong khu ổ chuột để nhắc bản thân sống vì người khác, không kiêu ngạo.