"nsnd-thanh-nambanh-mi-ong-maubo-la-tat-caphim-viethoai-anquang-tuantuong-vicao-minh-datduong-cam-lynhho-bich-tram" (Có 1 kết quả)

Nghệ sĩ Thanh Nam: Từ chủ tiệm bánh 'Bố là tất cả' đến người bán 'Bánh mì ông Màu'

Sau vai chủ tiệm bánh mì trong phim ‘Bố là tất cả’, NSND Thanh Nam tiếp tục sự nghiệp bán bánh mì trên màn ảnh nhỏ khi tham gia dự án mới mang tên ‘Bánh mì ông Màu’.