"tkv" (Có 1 kết quả)

Bộ trưởng Công Thương: Không để thiếu than cho điện, đạm

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu doanh nghiệp sử dụng than phải mua đúng hợp đồng, còn bên cung cấp chịu trách nhiệm nếu không cung ứng đủ theo cam kết.