"duyen-hai" (Có 1 kết quả)

'Gặp gỡ Hàn Quốc' tại Bình Định tăng cường hợp tác với miền Trung

Sự kiện 'Gặp gỡ Hàn Quốc 2022' sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Định với các hoạt động được hy vọng tạo chuyển biến mới trong hợp tác, thu hút đầu tư giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam với Hàn Quốc.