"ipad-air-4" (Có 1 kết quả)

iPad Air 4 tân trang đã được Apple mở bán

Apple đã bắt đầu bán iPad Air 4, còn được gọi là iPad Air 2020, tại Cửa hàng tân trang của Mỹ.